Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Granyena de Segarra

Codi
251044
Comarca
Segarra
Població
154
Superfície
16,3
Densitat
9,4
Altitud
636

Superfície (km²)

Municipi
16,3
Comarca
_
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
9,4
Comarca
_
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
83
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
71
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
154
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
24
Comarca
_
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
86
Comarca
_
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
34
Comarca
_
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
13
Comarca
_
Catalunya
256.427

Població

Municipi
157
Comarca
_
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
9
Comarca
_
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
50
Comarca
_
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
17
Comarca
_
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
6
Comarca
_
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
82
Comarca
_
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
15
Comarca
_
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
36
Comarca
_
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
17
Comarca
_
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
7
Comarca
_
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
75
Comarca
_
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
140
Comarca
_
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
8
Comarca
_
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
9
Comarca
_
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
157
Comarca
_
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
149
Comarca
_
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
8
Comarca
_
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
157
Comarca
_
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
78
Comarca
_
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
82
Comarca
_
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
71
Comarca
_
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
75
Comarca
_
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
25
Comarca
_
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
21
Comarca
_
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
12
Comarca
_
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
6
Comarca
_
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
9
Comarca
_
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
9
Comarca
_
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
60
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-1
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-1
Comarca
_
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-6,29
Comarca
_
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
-18,87
Comarca
_
Catalunya
17,89

Creixement total intercensal

Municipi
21
Comarca
_
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
15,53
Comarca
_
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-5,92
Comarca
_
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
21,45
Comarca
_
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
132
Comarca
_
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
116
Comarca
_
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
121
Comarca
_
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
73
Comarca
_
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
132
Comarca
_
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
3
Comarca
_
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
17,8
Comarca
_
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
34,1
Comarca
_
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
23,7
Comarca
_
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
24,4
Comarca
_
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
130
Comarca
_
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
60,8
Comarca
_
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
120
Comarca
_
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
73,3
Comarca
_
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
69,4
Comarca
_
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
121
Comarca
_
Catalunya
5.645.470

Homes

Municipi
35
Comarca
5.990
Catalunya
1.848.210

Dones

Municipi
25
Comarca
4.405
Catalunya
1.647.795

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
60
Comarca
10.400
Catalunya
3.496.005

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
60
Comarca
10.905
Catalunya
3.673.555

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
295
Catalunya
10.260

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
6.100
Catalunya
460.625

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
230
Catalunya
153.715

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
2.745
Catalunya
2.409.580

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
9.370
Catalunya
3.034.175

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
455
Catalunya
21.005

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
145
Catalunya
36.575

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
185
Catalunya
69.835

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
1.045
Catalunya
432.525

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
1.825
Catalunya
559.940

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
1.405
Catalunya
548.655

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.765
Catalunya
723.790

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
2.075
Catalunya
725.200

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
4.130
Catalunya
1.036.530

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
9.370
Catalunya
3.034.175

Comptes de cotització

Municipi
3
Comarca
666
Catalunya
244.783

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
43
Comarca
_
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
987,6
Comarca
_
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
28
Comarca
_
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
15
Comarca
_
Catalunya
795.474

Total

Municipi
43
Comarca
_
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
0,1
Comarca
_
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
2,4
Comarca
_
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
2,5
Comarca
_
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
1,8
Comarca
_
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
0,8
Comarca
_
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
2,5
Comarca
_
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
59
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
68
Comarca
_
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
127
Comarca
_
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
46,5
Comarca
_
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
113,8
Comarca
_
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
186
Comarca
_
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
23.919
Comarca
_
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
120
Comarca
_
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
16.213
Comarca
_
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.471
Comarca
_
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
925
Comarca
_
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
925
Comarca
_
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
689
Comarca
_
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
117
Comarca
_
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
35
Comarca
_
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
24
Comarca
_
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
56
Comarca
_
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
5
Comarca
_
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
925
Comarca
_
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
41
Comarca
_
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
7
Comarca
_
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
144
Comarca
_
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
18
Comarca
_
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
39
Comarca
_
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
9
Comarca
_
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
210
Comarca
_
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,69
Comarca
_
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
34,4
Comarca
_
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
3.823.878,74